Umetnik Goran Despotovski – ljudi bez lica, senke i mumlači

Tamo gde su vrednosti poremećene, individua degradirana, a egzistencija pod znakom pitanja, u dve reči- u otuđenom društvu, upravo tamo jedan umetnik crpi inspiraciju poslednjih desetak godina. Veoma ozbiljne društvene promene, političke turbulencije, večne teme umetnosti i filozofije inspirisale su Goran Despotovskog iz Novog Sada da svojim instalacijama predstavi realnost.